Τηλέφωνο: 2310 760248
 • Εγγραφή
 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί Tρόποι Πληρωμής

  ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Mέσω της πλατ­φόρ­μας ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών "Alpha  e-Commerce" της Alpha BankΜέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover
  • Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass
  • Paypal
  • Αντικαταβολή
  • Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς 

   οι λογ/μοι καταθέσεων είναι οι εξής:

   1. Alpha Bank GR8301407150715002101109330 (Τσαφή Στυλιανή)
   2. Eurobank GR7702602820000150200721688 (Τσαφή Στυλιανή)

  Όλες οι πλη­ρω­μές που πραγ­μα­το­ποιού­νται με χρή­ση κάρ­τας διεκ­πε­ραιώ­νο­νται μέσω της πλατ­φόρ­μας ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρη­σι­μο­ποιεί κρυ­πτο­γρά­φη­ση TLS 1.2 με πρω­τό­κολ­λο κρυ­πτο­γρά­φη­σης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυ­πτο­γρά­φη­ση εί­ναι ένας τρό­πος κω­δι­κο­ποί­η­σης της πλη­ρο­φο­ρί­ας μέ­χρι αυτή να φτά­σει στον ορι­σμέ­νο απο­δέ­κτη της, ο οποί­ος θα μπο­ρέ­σει να την απο­κω­δι­κο­ποι­ή­σει με χρή­ση του κα­τάλ­λη­λου κλει­διού.

  Στο ηλεκρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε 256-bit (Secure Sockets Layer - SSL) και παρέχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία. 

  Η εταιρία

  Stadio27

  Μενού Πελάτη

  Το καλάθι σου

  Το καλάθι σου είναι άδειο